60 doanh nghiệp đóng cửa vì nằm trên đường ‘nhà biến thành hầm’

To Top