Status

7 LỜI KHUYÊN ĐÁNG SUY NGẪM CỦA KHỔNG TỬ

7 LỜI KHUYÊN ĐÁNG SUY NGẪM CỦA KHỔNG TỬ

1. Tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích.
2. Bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích.
3. Anh em không hòa, bạn bè vô ích.
4. Làm việc bất chính, đọc sách vô ích.
5. Làm trái lòng người, thông minh vô ích.
6. Không giữ nguyên khí, thuốc bổ vô ích.
7. Thời vận không thông, mưu cầu vô ích.

7 LỜI KHUYÊN ĐÁNG SUY NGẪM CỦA KHỔNG TỬ
Đánh giá bài viết
Khởi nghiệp trẻ - cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim
To Top