Khởi Nghiệp Kinh Doanh | Startup Việt Nam | Khởi Nghiệp Tin Gọn | Quốc Gia Khởi Nghiệp
Pháp lý

9 hành vi bị cấm trong bán hàng đa cấp

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra

Bán hàng đa cấp là một phương thức tổ chức kinh doanh thông qua nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, trong đó người tham gia sẽ được hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác từ kết quả bán hàng hóa của mình và của người khác trong mạng lưới do người đó tổ chức ra và được doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấp thuận.

Tuy bị cấm ở nhiều nước trên thế giới (như Trung Quốc), nhưng bán hàng đa cấp vẫn được cho phép tại Việt Nam. Tuy vậy, chính phủ cũng đã quy định rất chi tiết các hành vi bị cấm khi kinh doanh đa cấp. Để tránh bị các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp bất chính lợi dụng và lừa đảo, mọi người nên biết 9 điều cấm mà các doanh nghiệp cùng người bán hàng đa cấp không được thực hiện tại Việt Nam. (xem thêm tại Nghị định 42/2014)

9 hành vi bị cấm trong bán hàng đa cấp 1 - Khởi Nghiệp Trẻ
9 hành vi bị cấm trong bán hàng đa cấp 2 - Khởi Nghiệp Trẻ
9 hành vi bị cấm trong bán hàng đa cấp 3 - Khởi Nghiệp Trẻ
9 hành vi bị cấm trong bán hàng đa cấp 4 - Khởi Nghiệp Trẻ
9 hành vi bị cấm trong bán hàng đa cấp 5 - Khởi Nghiệp Trẻ
9 hành vi bị cấm trong bán hàng đa cấp 6 - Khởi Nghiệp Trẻ
9 hành vi bị cấm trong bán hàng đa cấp 7 - Khởi Nghiệp Trẻ
9 hành vi bị cấm trong bán hàng đa cấp 8 - Khởi Nghiệp Trẻ
9 hành vi bị cấm trong bán hàng đa cấp 9 - Khởi Nghiệp Trẻ
9 hành vi bị cấm trong bán hàng đa cấp 10 - Khởi Nghiệp Trẻ

Nguồn http://www.ezlawblog.com/

To Top