Kỹ năng sống

Bài học cuộc sống

Trong cuộc sống mấy ai không có lỗi…

Biết lỗi sai, biết sửa mới thành người.

Trong cuộc đời mấy ai không vấp ngã…

Vấp ngã rồi, biết dậy mới là hay.

Chẳng còn đường nào rực rỡ trải hoa

Mà không làm chân ta rớm máu…

Chẳng tình yêu nào ngày sau hạnh phúc,

Mà không chứa đựng nước mắt, niềm đau.

-st-

bai hoc cuoc song

Bài học cuộc sống
Đánh giá bài viết
Khởi nghiệp trẻ - cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim
To Top