Hình ảnh

Bản gốc – Bản sao

Bạn sinh ra là một bản gốc. Đừng chết đi như một bản sao...

Bạn sinh ra là một bản gốc. Đừng chết đi như một bản sao…

Bản gốc – Bản sao
Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

To Top