Bill Aulet: ‘Muốn gọi vốn, đừng mất nhiều thời gian đeo đuổi nhà đầu tư’

To Top