Bỏ chức giám đốc triệu đô ở Singapore, đi làm ‘Uber gia sư’

To Top