Khởi Nghiệp Kinh Doanh | Startup Việt Nam | Khởi Nghiệp Tin Gọn | Quốc Gia Khởi Nghiệp
Đời sống

Bộ quy tắc ứng xử du lịch Đà Nẵng bằng hình ảnh

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra

Sở Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch Đà Nẵng vừa đưa những quy tắc như luôn chào nhau bằng nụ cười, thường xuyên nói lời cảm ơn, xin lỗi, không đeo bám, chèo kéo du khách… được quy định và minh hoạ bằng hình ảnh rất dể hiểu và thân thiện.

Bộ quy tắc ứng xử du lịch Đà Nẵng bằng hình ảnh

Xem thêm

To Top