Pháp lýTin mới

Các ngành/nghề cấm kinh doanh & kinh doanh có điều kiện

Trong thủ tục đăng ký kinh doanh để thành lập doanh nghiệp, bạn cần phải đăng ký chọn ngành nghề kinh doanh. Trong đó có một số ngành/nghề cấm kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện. Bài viết sau sẽ giới thiệu rõ hơn về các ngành nghề này

Ngành, nghề kinh doanh bị cấm

Ngành, nghề cấm kinh doanh & kinh doanh có điều kiện
Theo Luật Doanh nghiệp 2014 (điều 7), doanh nghiệp được phép kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Luật Đầu tư 2014 (có hiệu lực từ 1/7/2015), điều 6, cấm:
  1. Kinh doanh các chất ma túy theo quy định tại Phụ lục 1;
  2. Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục 2;
  3. Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã; mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm theo quy định tại Phụ lục 3;
  4. Kinh doanh mại dâm;
  5. Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người;
  6. Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người.
Xem các Phụ lục quy định chi tiết cho từng ngành, nghề của các điều trên tại đây.

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc hoạt động đầu tư kinh doanh đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do: quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Luật Đầu tư 2014 đã giảm danh sách các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện từ 386 xuống còn 267 ngành, nghề và lược bỏ nhiều điều kiện kinh doanh. Thay đổi này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thành lập và việc hoạt động kinh doanh một cách dễ dàng hơn.

Các doanh nghiệp có thể tra khảo từng điều kiện của từng ngành, nghề trong danh sách trên trang web của Bộ Kế hoạch & Đầu tư tại đây.

Danh mục điều kiện này được phân chia theo 16 ngành, lĩnh vực như sau:

Ngành, nghề cấm kinh doanh & kinh doanh có điều kiện

Trong từng danh mục có các ngành nghề cụ thể, đi kèm các điều kiện theo quy định hiện hành. Việc đăng ký kinh doanh các ngành nghề có điều kiện sẽ được thực hiện theo danh mục này.

Ví dụ đối với Lĩnh vực Tư pháp -> Hành nghề Luật sư trong nước thì điều kiện là như sau:

Ngành, nghề cấm kinh doanh & kinh doanh có điều kiện

Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động.Ngoài ra, sau ngày 1/7/2015, các điều kiện kinh doanh được ban hành bởi các thông tư của các Bộ, quyết định UBND các cấp không có hiệu lực, và doanh nghiệp không có nghĩa vụ phải thi hành.

Nguồn http://www.ezlawblog.com/

DMCA.com Protection Status
Back to top button