Khởi Nghiệp Kinh Doanh | Startup Việt Nam | Khởi Nghiệp Tin Gọn | Quốc Gia Khởi Nghiệp
Pháp lý

Các thủ tục hành chánh áp dụng từ đầu năm 2016

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra

Một số thủ tục hành chánh sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2016 như: Cấp thẻ Căn cước công dân; trốn nghĩa vụ quân sự sẽ bị xử lý hình sự, cá nhân có quyền lựa chọn đăng ký hộ tịch tại cơ quan đăng ký hộ tịch… 

Các thủ tục hành chánh áp dụng từ đầu năm 2016 1 - Khởi Nghiệp Trẻ

To Top