Social Media

Cách sử dụng cover Facebook hiệu quả

Trang bìa của bạn trên Facebook (Facebook cover) được xem như là một phần “bất động sản” quý của bạn trên thế giới ảo. Đó là điều đầu tiên mọi người nhìn thấy khi truy cập vào trang của bạn.

Vì thế càng bỏ nhiều công sức thiết kế nó hấp dẫn càng mang lại nhiều lợi ích tiếp thị cho chính bạn hay tổ chức của bạn. Đừng bỏ lỡ cơ hội trình bày một cách ấn tượng nhất sản phẩm và dịch vụ của bạn cho khách hàng.

Sau đây cách tận dụng tốt nhất trang bìa Facebook của bạn:

1. Giới thiệu ấn tượng thương hiệu của bạn một cách sáng tạo và cho biết chính xác bạn hoạt động trong lĩnh vực gì.

Cách sử dụng cover Facebook hiệu quả 1

2. Trình bày những lợi ích chính của sản phẩm của bạn.

Cách sử dụng cover Facebook hiệu quả 2

3. Tạo cơ hội cho khách hàng cung cấp địa chỉ email cho bạn, một hình thức xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng hiệu quả.

Cách sử dụng cover Facebook hiệu quả 3

4. Giới thiệu công việc của những người hâm mộ bạn, họ sẽ cảm thấy trang của bạn mang tính xã hội hơn.

Cách sử dụng cover Facebook hiệu quả 4

5. Thông báo những nội dung sắp tới.

Cách sử dụng cover Facebook hiệu quả 5

6. Mô tả sản phẩm.

Cách sử dụng cover Facebook hiệu quả 6

7. Giới thiệu hình ảnh những người hâm mộ dễ thương.

Cách sử dụng cover Facebook hiệu quả 7

8. Làm nổi bậc đối tác, khách hàng hay nhân viên của bạn.

Cách sử dụng cover Facebook hiệu quả 8

9. Giới thiệu thành quả của mình trên mạng xã hội.

Cách sử dụng cover Facebook hiệu quả 9

10. Dùng trang bìa để bán sản phẩm.

Cách sử dụng cover Facebook hiệu quả 10

11. Giới thiệu sự ủng hộ của bạn với một sư kiện xã hội hữu ích.

Cách sử dụng cover Facebook hiệu quả 11

12. Giới thiệu những sự kiện sắp diễn ra.

Cách sử dụng cover Facebook hiệu quả 12

13. Kể cho mọi người nghe trang của bạn có mục đích gì.

Cách sử dụng cover Facebook hiệu quả 13

14. Hãy luôn hợp thời.

Cách sử dụng cover Facebook hiệu quả 14

15. Giới thiệu những sản phẩm và dịch vụ sắp tung ra thị trường.

Cách sử dụng cover Facebook hiệu quả 15

16. Hãy vui vẻ và hài hước.

Cách sử dụng cover Facebook hiệu quả 16

17. Giới thiệu những lời khen của người khác về bạn hay công ty của bạn.

Cách sử dụng cover Facebook hiệu quả 17

Theo Vân Anh (Theo Postplanner)

Nhượng quyển Việt Nam.

Đánh giá post

DMCA.com Protection Status
Back to top button