Status

Cái bóng người khiêm tốn

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra

Đừng thấy cái bóng của mình trên vách to mà tưởng mình vĩ đại.
Người khiêm tốn không phải là người thờ ơ với những lời khen, mà là người biết chăm chú lắng nghe những lời chỉ trích.

Khởi Nghiệp Kinh Doanh | Startup Việt Nam | Khởi Nghiệp Tin Gọn | Quốc Gia Khởi Nghiệp
To Top

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra