Status

Cái bóng người khiêm tốn

Đừng thấy cái bóng của mình trên vách to mà tưởng mình vĩ đại.
Người khiêm tốn không phải là người thờ ơ với những lời khen, mà là người biết chăm chú lắng nghe những lời chỉ trích.

Khởi Nghiệp Kinh Doanh | Startup Việt Nam | Khởi Nghiệp Tin Gọn | Quốc Gia Khởi Nghiệp
To Top

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra