fbpx

CEO EWAY: “Startup giống như phóng tên lửa, nếu không đủ vận tốc sẽ bị rơi”

CEO EWAY: “Startup giống như phóng tên lửa, nếu không đủ vận tốc sẽ bị rơi”

Leave A Reply

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra