Ban giám khảo giải thưởng RBSA đánh giá sự thành công bước đầu của Hùng Trần CEO GotIt! là niềm cảm hứng cho các nhà sáng lập Việt khác.

To Top