CEO Viettel và câu chuyện đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp ở Việt Nam

To Top