Chủ tịch VECOM: Thu thuế trên Facebook sẽ phức tạp

To Top