Natalya Brikner, nữ CEO 29 tuổi của hãng Accion ở Massachusetts, Mỹ – Ảnh: Careercontessa

To Top