Social Media

Có phải chúng ta đang sống như một đứa trẻ trên Facebook?

Bạn có bao giờ tự nhìn lại mình rằng bạn đang dùng Facebook như thể một đứa trẻ hét lên “Có ai quan tâm tới tôi không?”

Có phải chúng ta đang sống như một đứa trẻ trên Facebook?

 

 

 

 Nguồn: Haynhucnhoi

Khởi Nghiệp Kinh Doanh | Startup Việt Nam | Khởi Nghiệp Tin Gọn | Quốc Gia Khởi Nghiệp
To Top