Khởi Nghiệp Kinh Doanh | Startup Việt Nam | Khởi Nghiệp Tin Gọn | Quốc Gia Khởi Nghiệp
Social Media

Có phải chúng ta đang sống như một đứa trẻ trên Facebook?

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra

Bạn có bao giờ tự nhìn lại mình rằng bạn đang dùng Facebook như thể một đứa trẻ hét lên “Có ai quan tâm tới tôi không?”

Có phải chúng ta đang sống như một đứa trẻ trên Facebook?

 

 

 

 Nguồn: Haynhucnhoi

To Top