Hội thảo nhằm lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị liên quan và các chuyên gia về khởi nghiệp trong nước và quốc tế.

To Top