Marketing - Brands

Điểm khác biệt giữa thương hiệu, bản quyền và bằng sáng chế

Bản tin Khởi Nghiệp

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra

Nhiều lần bạn nhìn thấy những ký hiệu ™ hay © xuất hiện trên các vật dụng, sản phẩm hằng ngày của bạn. Thế nhưng bạn có biết ý nghĩa ẩn sau những ký hiệu ấy?

Infographic sau giới thiệu cho chúng ta 3 ký hiệu quốc tế phổ biến: Trademark (dấu thương hiệu ), Copyright (dấu bản quyền ) và Patent ( bằng sáng chế ).

Dù tự mình kinh doanh một sản phẩm, viết một cuốn sách hay chế tạo một thứ gì đó, tất cả đều phải có địa chỉ của chủ nhân nó và đó chính xác là những thông tin mà ký hiệu ấy đề cập đến. Nào hãy cùng đọc và tìm hiểu thêm về chúng.

Điểm khác biệt giữa thương hiệu, bản quyền và bằng sáng chế 1 - Khởi Nghiệp Trẻ

Theo Tinh Tế/visual.ly ​

Khởi Nghiệp Kinh Doanh | Startup Việt Nam | Khởi Nghiệp Tin Gọn | Quốc Gia Khởi Nghiệp
To Top