Các startup tại Việt Nam thường hoạt động riêng lẻ, không có sự hợp tác. Ảnh: AFP.

To Top