Status

Điều vô nghĩa…

#^}{|<^{]<$*+¥><%***?!,.>$!<~> – Hiểu gì hông? Hông hiểu phải không? Không hiểu là đúng rồi. Vì nó có nghĩa gì đâu mà hiểu – Đời cũng vậy đấy. Nhiều khi ta ngu ngơ mất quá nhiều thời gian vào những điều vô nghĩa hoặc dành quá nhiều sức lực và trí não vào những điều không xứng đáng! -True Man-

Điều vô nghĩa…
Đánh giá bài viết
Khởi nghiệp trẻ - cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim
To Top