Status

Điều vô nghĩa…

#^}{|<^{]<$*+¥><%***?!,.>$!<~> – Hiểu gì hông? Hông hiểu phải không? Không hiểu là đúng rồi. Vì nó có nghĩa gì đâu mà hiểu – Đời cũng vậy đấy. Nhiều khi ta ngu ngơ mất quá nhiều thời gian vào những điều vô nghĩa hoặc dành quá nhiều sức lực và trí não vào những điều không xứng đáng! -True Man-

Khởi Nghiệp Kinh Doanh | Startup Việt Nam | Khởi Nghiệp Tin Gọn | Quốc Gia Khởi Nghiệp
To Top

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra