Khởi Nghiệp Kinh Doanh | Startup Việt Nam | Khởi Nghiệp Tin Gọn | Quốc Gia Khởi Nghiệp
Đời sống

Đổi giấy phép lái xe sang thẻ PET: phải đổi trước 2021

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra

Bộ GTVT cho biết đã soạn thảo văn bản thay thế cho Thông tư 58 quy định bắt buộc người dân phải đổi giấy phép lái xe sang giấy phép được làm bằng vật liệu PET. Theo đó, các loại GPLX vô thời hạn vẫn phải chuyển đổi sang thẻ PET trước năm 2021.

Đổi giấy phép lái xe sang thẻ PET: phải đổi trước 2021

Sau nhiều tranh cãi về Thông tư 58 của Bộ GTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ, bắt buộc người dân phải đổi giấy phép lái xe sang giấy phép được làm bằng vật liệu PET. Bộ GTVT đã ra thông báo chính thức về việc đang soạn thảo lại một Thông tư thay thế.

Cụ thể, Bộ này cho hay: Việc xây dựng Thông tư 58/2015/TT-BGTVT đã được Bộ GTVT lấy ý kiến rộng rãi đến các đối tượng chịu sự tác động trước khi ban hành, triển khai thực hiện. Tuy nhiên, thực hiện chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2016 của Bộ GTVT và Nghị định số 65/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe, Bộ GTVT đang tiến hành xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Theo đó, trong dự thảo Thông tư mới thay thế thông tư 58, Bộ GTVT đã quy định việc chuyển đối giấy phép lái xe sang vật liệu PET theo hướng: đối với Giấy phép lái xe không thời hạn, việc chuyển đổi sang Giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET được thực hiện đến ngày 31/12/2020 mà không yêu cầu thi lại lý thuyết. Đối với giấy phép lái xe có thời hạn, người sử dụng sẽ chuyển đổi sang Giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET khi hết thời hạn ghi trên giấy phép.

Như vậy, đối với các loại GPLX vô thời hạn (như loại A1, A2, A3) thì người dùng vẫn phải chuyển đổi sang thẻ PET trước năm 2021.

Bộ GTVT cũng cho hay: Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ có chất liệu bằng giấy đã được các cơ quan có thẩm quyền phát hành và cấp cho người dân sử dụng từ nhiều năm nay. Quá trình sử dụng giấy phép lái xe bằng giấy đã bộc lộ nhiều bất cập như: lạc hậu, mức độ bảo mật không cao, dễ bị làm giả; dễ bị tẩy xóa, sửa đổi, dễ bị hư hỏng trong quá trình sử dụng; kích thước không phù hợp; không thuận tiện cho công tác quản lý, xử lý khi người lái xe vi phạm…vv.

Việc chuyển đối GPLX từ vật liệu giấy sang vật liệu PET là quá trình tất yếu của xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, đảm bảo tính đồng bộ, hiện đại trong quá trình quản lý các hoạt động có liên quan đến việc đào tạo, cấp giấy phép lái xe. Do đó việc quy định chuyển đối giấy phép lái xe sang vật liệu PET là hoàn toàn phù hợp với yêu cầu thực tiễn và đã được Bộ GTVT cấp đổi từ ngày 1/7/2013.

Theo báo cáo của các địa phương, đến nay cả nước đã chuyển đổi xong 95% giấy phép lái xe ô tô, còn khoảng 300.000 GPLX, đảm bảo xong trong năm 2016 theo lộ trình.

Hoàng Nam | Theo ICTnews

To Top