Status

Đừng từ bỏ hy vọng…

Nếu kế hoạch A chưa thành công. Thì sao nào ?
Chúng ta vẫn còn 25 ký tự trong bảng chữ cái để thử sai. Điều quan trọng là, đừng từ bỏ hy vọng bạn nhé

never give up

Đừng từ bỏ hy vọng…
Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

To Top