fbpx

Đừng từ bỏ hy vọng…

Nếu kế hoạch A chưa thành công. Thì sao nào ?
Chúng ta vẫn còn 25 ký tự trong bảng chữ cái để thử sai. Điều quan trọng là, đừng từ bỏ hy vọng bạn nhé

never give up

Comments are closed.

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra