Đứt cáp quang biển Liên Á, Internet VN đi quốc tế bị chậm

To Top