fbpx
ia-duy

Giftiga barn – vuxna är inte de enda

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra

Barn gör ofta uppror hemma och vill inte lyssna på eller respektera reglerna. Men vissa barn orsakar väldigt allvarliga problem för sina föräldrar. Föräldrarna överväldigas och blir slitna av sina barns beteende. När relationen mellan förälder och barn försämras kanske det rör sig om giftiga barn, även kallade tyranner.

I det fallet blir hemmet till en hotfull plats. Föräldrarna börjar svettas så fort de sätter foten innanför dörren eftersom de vet att en krävande och hotfull tyrann väntar dem. Ett barn som försöker få dem att göra som det vill. Ju mer föräldrarna försöker ta kontroll, desto mer defensivt blir barnet.

”Ett barn utan gränser blir till en tyrann.”

Hur man känner igen giftiga barn

Det är viktigt att inte blanda ihop giftiga barn med sådana som uppvisar åldersriktiga beteenden eller sådana vars beteende är resultatet av normal trotsighet. Det finns vissa beteenden som måste kvävas i sin linda när man undersöker dem närmre.

Gränser är trots allt nödvändiga för att undvika att uppfostra tyranniska barn. Ur denna synvinkel är det även viktigt att ha flexibla gränser på plats; flexibla, men vid en viss punkt fasta.

En attityd föräldrar bör sätta gränser för är trots. Detta är när barnet utmanar föräldrarna och försöker provocera dem genom att använda ett aggressivt och hotfullt spel. Att bryta mot reglerna, inte lyda bestraffningar och undvika sysslor är varningstecken att hålla utkik efter.

Giftiga barn – vuxna är inte de enda 1 - Khởi Nghiệp Trẻ

Det är även viktigt att hålla ögonen öppna efter tecken på att barnet försöker beordra sina föräldrar. Om barnet får ett utbrott för att hon inte tillåts se på TV eller äta när hon vill, ska du kväva detta beteende i sin linda vid första tecknet.

Andra varningstecken vi inte bör ignorera är petighet, brist på empati mot andra, låg frustrationstolerans och en tendens att manipulera andra för att få vad man vill ha.

Om du måste muta ditt barn för att få henne att göra något, skämmer du bort henne.

Giftiga barn är produkten av en otillräcklig uppfostran. De är bortskämda. De har inga gränser, föräldrarna ger vika för utpressning och låter dem ha makt de varken är tillräckligt gamla eller mogna för. Föräldrar har makten och barn försöker ta den för att vinna sin självständighet.

I detta spända utrymme misslyckas många föräldrar eftersom de känner sig inkapabla att hantera det. De ger upp och jobbet går från svårt till väldigt komplicerat. Istället för ett kilo energi kräver uppgiften ett ton.

Föräldrar är ofta orsaken

Hur hårt det än låter så är föräldrarna oftast orsaken till giftiga barn. Att skämma bort dem, vara överbeskyddande, inte etablera gränser, försöka vara deras vän och inte spendera kvalitetstid med dem kan få förödande resultat.

Men det finns en lösning på allt detta. Lösningen är mer komplicerad än tidigare. Den kräver högre intelligens och ofta hjälp från en kompetent expert. Denna person kan hjälpa föräldrarna att återetablera gränserna och utveckla strategier för att upprätthålla dem.

Gränserna bör vara anpassade till de specifika situationerna, ta hänsyn till barnets mognad och riktas mot konkreta beteenden.

Giftiga barn – vuxna är inte de enda 2 - Khởi Nghiệp Trẻ

Undvik belöningar för gott uppförande

Föräldrarna kan nu börja etablera tydliga och konsekventa gränser som inte kan ifrågasättas eller ignoreras. Det är viktigt att inte använda belöningar för att uppmuntra barnet att följa regler. Istället ska man använda socialt erkännande för att förstärka det positiva beteendet.

Att försöka använda belöningar eller priser med din tonåring kan öppna dörrar till en ny typ av manipulativt beteende. I det fallet kommer han eller hon bara respektera reglerna när det finns ett tidigare löfte om någon form av belöning.

De måste lära sig att det inte alltid kommer finnas någon extern motivation för att uppföra sig bra. Ofta ligger fördelen med gott uppförande att man kan ägna sig åt det. Det är precis som när man hjälper någon och känner sig användbar.

Det är en svår känsla att känna till instinktivt eller förklara – det bästa är att barnet upplever den själv.

Utan tvivel är det oersättligt att fokusera på det positiva och förbättra kommunikationen med barn som uppvisar denna typ av beteende. God kommunikation kommer hjälpa oss att förstå roten till denna attityd. Kanske känner de sig sårade eftersom vi inte varit tillgängliga, och detta beteende är en bestraffning.

Låt oss försöka kommunicera med och förstå dem… förståelse är inte samma sak som att vara eftergiven.

”Jag är inte dålig. Lyssna på mig för att se att det under mitt dåliga beteende finns ett behov.”

-Anonym-

Det viktigaste att ha i åtanke när man har att göra med giftiga barn är att inte tappa kontrollen. Vi blir så upptagna med våra ansvar och vår oro att vi förbiser våra barns behov. De ropar efter tillgivenhet, omvårdnad och kvalitetstid.

Vad är orsaken bakom det giftiga beteendet?

Vad gör vi när de beter sig dåligt för att få vår uppmärksamhet eller som ett resultat av dåligt föräldraskap? Vi bestraffar dem ännu mer genom att gräla och skuldbelägga. Eller så förstärker vi beteendet genom att ge dem vad de vill ha.

Giftiga barn – vuxna är inte de enda 3 - Khởi Nghiệp Trẻ

Vi får inte undvika de krävande (och även fascinerande) utmaningarna med att uppfostra barn. Med kärlek och tålamod kommer vi befinna oss i en position där vi kan ta bort giftet som drabbar så många barn när de får mer makt än de borde ha.

De kommer vilja ha den, men det är vårt jobb att behålla den, oavsett hur trötta vi är efter jobbet eller hur gärna vi vill undvika ett utbrott. Resultatet av dessa typer av kamper är vad som slår fast vilka typer av gräl vi kommer ha med dem när de är tonåringar.

Du är förmodligen van vid att höra om emotionell manipulation. Du vet hur den ser ut och offren den lämnar bakom sig. Det är utan tvivel en typ av beteende som är extremt skadligt för offret. Vad som gör det så farligt är att det är tyst och svårt att upptäcka.

En person som använder emotionell manipulation har allt perfekt planerat i sitt huvud. Hon vet sitt offers svagheter och hur man kommer förbi eventuella försvar. Att få vad hon vill ha kan betyda att hon verkar vara offret och den andra personen förövaren. Hon vill att den andra personen erkänner att han har fel och går med på vad manipulatören vill.

Emotionella manipulatörer får även vad de vill ha när de kan generera vissa känslor hos den andra personen för att gagna sina egna intressen. Planen är som sagt helt planerad. De har inga problem med att använda vilka medel som helst för att böja den andra personens vilja och få vad de vill ha.

Emotionell manipulation kommer ofta från kognitiv dissonans

Du vet förmodligen att emotionella manipulatörer använder vad psykologer kallar för ”kognitiv dissonans”. Detta refererar till en inre konflikt som sker i våra sinnen när vi har två tankar som inte är konsekventa eller när en tanke inte passar in i vårt trossystem eller beteende.

Giftiga barn – vuxna är inte de enda 4 - Khởi Nghiệp Trẻ

Denna inre konflikt, denna spänning som gnager på våra tankar, har ett märkligt resultat. Hjärnan gör vad som helst för att undvika detta kognitiva främlingskap som vi hamnat i utan att inse det. Denna känsla av inre inkonsekvens stör oss så mycket att vi gör vad som helst för att bli av med den.

Vi behöver finna inre samstämmighet mellan våra tankar och känslor, mellan våra övertygelser och våra attityder… Mellan vad vi tänker och hur vi agerar. När vi finner oss själva vid ett vägskäl kommer vi ta oss ut till varje pris, även om det innebär att vi måste lura oss själva.

Emotionell manipulation är kognitiv dissonans bästa trick

Som vi sade tidigare kommer människor göra vad som helst för att undvika att spendera tid med denna obehagliga känsla som tar över kroppen. Vi undviker medvetenhet om information som ökar dissonansen och slår dövörat till allt som kan destabilisera oss ännu mer.

Emotionella manipulatörer vet hur man agerar inför kognitiv dissonans. De utövar självbedrägeri för att uppnå sitt mål. Det finns till exempel personer som känner sig inkapabla att avsluta kärleksförhållanden, så de gör allt i sin makt för att vända på situationen så att partnern avslutar förhållandet istället.

Jörgen vill lämna Maria eftersom han precis träffat en kvinna som han har ett speciellt ”band” med. Maria känner inte till detta och vill inte lämna honom eftersom hon är förälskad. I denna situation kommer Jörgen göra allt han kan för att få Maria att lämna honom, och i slutänden avslutar hon relationen.

Senare kommer han få henne att känna sig som den enda ansvarige för separationen. ”Nej, du var den som lämnade mig, jag sade aldrig något!”

Giftiga barn – vuxna är inte de enda 5 - Khởi Nghiệp Trẻ

Manipulatörer överför skuld till den andra personen och exkluderar sig själva

Jörgen befinner sig i den obehagliga situation som inträffar på grund av att det han skulle vilja vara (trogen) kolliderar med vad han för tillfället är (otrogen). För att lösa problemet väljer Jörgen emotionell manipulation av Maria så att hon måste fixa situationen och blir den skyldiga.

Maria har förmodligen ingen aning om vad som verkligen försiggår, för få kan tänka sig att deras partner skulle bete sig så här. Å andra sidan kanske Jörgen inte heller är fullt medveten om sitt beteende.

Jörgen tror inte att han kan avsluta förhållandet han vill avsluta. Speciellt inte nu när han träffat en annan kvinna. Han vill inte vara den som avrättar relationen, så han gör vad som helst för att skydda sig själv och verka vara offret. För att inte acceptera verkligheten eller ta ansvar kommer han manipulera Maria tills han får resultat, utan att bry sig nämnvärt om hennes lidande.

Om Maria är den som lämnar honom måste han inte känna sig skyldig för att ha velat lämna henne för någon annan. Det skulle ”se dåligt ut” och orsaka problem senare. Om Maria lämnar honom löser han denna inre konflikt och gagnas av situationen.

Emotionell manipulation föds ur kognitivt kaos. Sinnet kommer göra vad som helst för att finna en väg ut ur dissonansen. Det kommer finna en bödel, en skyldig part som får manipulatören att verka som ett offer eller sätta denne i en situation som rättfärdigar tankarna eller beteendet.

Den andra personen kommer alltid vara den skyldiga. I slutänden är emotionella manipulatörer alltid den olyckliga parten i relationen.

Jag vill inte ”se vad som händer”…”, jag vill inte att rädsla ska hamna i min väg, jag vill inte ha en halvdan kärlek eller halvdana beslut eller bättre hälfter. Jag vill inte ha ord eller irrationella tvivel. Om du ska älska mig, ska du älska mig väl.

Om du vill, ska du ge mig luft. En enkel gåva bestående av något ordinärt är vacker. Sälj inte rök till mig. Alla priser du försöker sätta på den kommer vara för höga.

Älska mig helt. Älska mig inte för att du behöver något, utan för att vara med mig är som grädden på moset för ditt redan kompletta liv. Älska mig väl, djupt och med uppriktighet. Älska mig inte på grund av nödvändighet, utan på grund av möjligheten att välja frihet eftersom jag aldrig kommer begränsa dig. Älska mig väl.

Älska mig väl

Det är kärlek. Det handlar inte om att vänta för att se vad som händer. Det handlar om att kasta sig in i upplevelsen, om att ta djärva beslut. Det handlar om att lägga vadet efter att beslutet är taget och ta risken. Ibland vinner du och ibland förlorar du. I kärlek är en sak säker: om du inte satsar, kommer du alltid förlora.

Om du vill älska mig tänker jag berätta att det inte kommer vara guld och gröna skogar såväl som fjärilar i magen. Kanske vet du det redan, men det kommer finnas mer än leenden och att gå hand i hand.

Det kommer finnas stunder när vi måste grabba tag i varandra hårt och hålla kvar. Det kommer finnas stunder när vi måste ge varandra utrymme att tänka och tider när vi behöver varandras stöd.

Vi kommer behöva hålla varandra uppe, och även om jag vet att jag inte alltid kommer förtjäna det, kommer jag uppskatta när du finns där för att ta hand om mig. När jag förtjänar det som minst kommer jag faktiskt uppskatta det som mest.

Jag kommer vara i behov av att du plockar upp och uppmuntrar mig att fortsätta. Om du håller med kommer jag signera kontraktet nu så att detta arrangemang är ömsesidigt. När du behöver mig kommer jag finnas där. Om du kan älska mig väl kommer du inte ångra det.

Giftiga barn – vuxna är inte de enda 6 - Khởi Nghiệp Trẻ

Om vi tar detta beslut så accepterar vi alla konsekvenser

Om du har beslutat dig för att älska mig ska vi kasta oss in i detta med alla våra förväntningar och drömmar. Vi kommer hantera besvikelser när de dyker upp.

Låt oss upptäcka vilka typer av nya äventyr som väntar och köpa gott om bläck så att vi kan skriva vår berättelse, den typen som aldrig blir tråkig. Vi ska skriva om våra rädslor också, och vi kommer skriva om vad vi övervinner.

Om du tänker älska mig så ber jag att du älskar mig. Säg inte bara att du älskar mig, utan visa mig. Jag vill inte ha meningslösa ord utan handlingar som backar upp dem. De orden är inte varaktiga.

Jag vill känna att jag är älskad varje dag, jag vill känna att jag har någon vid min sida som jag kan lita på. Jag vill känna att vi har samma syfte. Jag vill känna att även om du inte är här fysiskt, finns du ändå med mig.

Om du har beslutat dig för att ta min hand och påbörja ett liv med mig, ska du hålla den hårt över guppen och krypa närmre mig i kurvorna.

Om du tänker älska mig, tänker jag älska dig

Efter och innan jag ber om något, måste jag ge något. Om du tänker älska mig så lovar jag att erbjuda min kärlek i gengäld. Jag lovar att vara med dig och finnas där för dig. Jag lovar att inte invadera ditt utrymme, men att vara nära.

Jag lovar att göra ditt liv spännande så att du inte blir uttråkad och att ge dig frid när du behöver lugn. Jag lovar att ge dig luft när du behöver andas.

Jag hänger mig till att fylla upp dig när du saknar något och lämna dig när du är full. Jag kommer jobba varje dag för att hålla magin levande. Jag kommer främja frid istället för att försöka ha rätt. Jag kommer veta hur man kommunicerar logiskt och inte impulsivt. Jag kommer vara din säkra kram och ditt lugna leende.

Giftiga barn – vuxna är inte de enda 7 - Khởi Nghiệp Trẻ

Detta kontrakt behöver en signatur från oss båda. Min är på den sista raden. Om du håller med kan vi skriva klausulerna tillsammans. Den första sidan är full av löften, den andra av förfrågningar. Jag föreslår att vi skriver den tredje tillsammans.

Om du tänker älska mig så är det för att jag visat att jag kan göra detta och för att du vill göra det också. Om du tänker älska mig kommer vårt starka band bli en fantastisk resa.

Om du tänker älska mig kommer jag göra vad jag behöver för att få dig att vilja älska mig. Om vi ska älska varandra, låt oss börja skriva. Tillsammans.

Irritabel man-syndrom definieras som ett tillstånd av hyperkänslighet, ångest, frustration och ilska som sker hos män. Det associeras med biokemiska förändringar, hormonfluktuationer, stress och förlust av ”maskulin identitet”.

Även om det inte är särskilt välkänt så är irritabel man-syndrom relativt vanligt. Termen är ny, men reflekterar en verklighet som är kopplad till hormonobalanser och ett socioemotionellt dilemma som män måste hantera vid detta skede i livet.

Under 2002 delade den skotske forskaren Gerald Lincoln – från Human Reproduction Unit of the Medical Research Council – med sig av resultaten från en studie som mätte nivåerna av testosteron hos handjur under flera år.

De visade att den progressiva minskningen av detta hormon gjorde djuren mer irritabla och känsliga, såväl som mindre sexuellt kommunikativa.

Giftiga barn – vuxna är inte de enda 8 - Khởi Nghiệp Trẻ

Jed Diamond beslutade sig för att studera detta fenomen just på grund av att det rådde brist på forskning i ämnet. Under 2004 publicerade han en bok vid namn The Irritable Male Syndrome, som visade ett problem han lagt märke till i åratal på hans klinik för 40-50 år gamla män.

Fallstudierna pekade på en brist på energi och motivation, minskad sexuell lust, avsevärda humörsvängningar, irritabilitet, depression och aggression. Han använde Butter – dvärgen från Snövit – som ett exempel, vilket är anledningen till att han även refererar till tillståndet som ”butter man”.

Enligt Dr. R. Petty – läkare vid Wellman Clinic London och expert på detta psykologiska tillstånd – drabbar irritabel man-syndrom 50% av alla män över 45. Det diagnostiseras inte ofta korrekt, så behandlingen är antingen icke-existerande eller ineffektiv på grund av brist på förståelse.

Experter inom ämnet tror att hormonterapi snart kommer finnas tillgänglig som en etablerad behandling för män, precis som det redan är för kvinnor.

Giftiga barn – vuxna är inte de enda 9 - Khởi Nghiệp Trẻ

Är irritabel man-syndrom ett erkänt problem?

Av beskrivningen av problemet kan det verka som om detta är samma sak som den berömda ”medelålderskrisen”. Det kan definitivt verka så, men vi bör inte använda likheten för att trivialisera känslorna som dessa män drabbas av.

Vi måste ha i åtanke att irritabel man-syndrom ännu inte fått en officiell diagnos. Man håller för tillfället på att studera det för att få en bättre vetenskaplig och allmän förståelse för hur denna grupp av symptom påverkar män under en viss period av deras liv.

Detta skede är fullt av sociopsykologiska och fysiska förändringar, så vi hoppas att nivån av acceptans och anpassning kommer behandlas, jobbas med och inte avfärdas.

Vi bör inte kasta händerna i luften och oroa oss över att ett ”nytt” tillstånd har skapats; syndromet reflekterar bara en verklighet vi redan känner till. Målet med denna artikel är helt enkelt att hjälpa oss bli medvetna om att mäns fysiska och emotionella hälsa också behöver uppmärksamhet och omvårdnad.

Vad är källan till irritabel man-syndrom? 5 nyckelfaktorer

Källan till denna grupp av symptom verkar influeras av fem olika faktorer som läggs på hög och ger varandra styrka, vilket leder till ett oangenämt psykologiskt och fysiskt tillstånd för män. Låt oss ta en närmare titt på faktorerna som skapade detta dilemma.

1. Hormonfluktuationer

Diamond beskriver testosteron vackert genom att citera Theresa L. Crenshaw – författare av The Alchemy of Love and Lust. Hon säger att ”testosteron är den unge Marlon Brando – sexuell, sensuell, förförande, mörk, med en farlig underton”.

Det är viktigt att ha denna definition i åtanke eftersom testosteron delvis är skyldigt för beteenden såsom aggression, tävlingsinriktning och till och med våld. Enligt Diamond ”vet vi att män med speciellt höga nivåer av testosteron kan vara irritabla och aggressiva. Men ny forskning visar att majoriteten av hormonproblemen hos män orsakas av att testosteronnivåerna är för låga”.

Giftiga barn – vuxna är inte de enda 10 - Khởi Nghiệp Trẻ

2. Biokemiska förändringar i hjärnkemin

En annan substans som ansvarar för detta syndrom är serotonin. Vissa studier visar att en av de vanligaste orsakerna till låga serotoninnivåer är kost- och matvanor. Judith Wurtman och hennes kollegor från Massachusetts Institute of Technology fann att en kost rik på protein och låg på kolhydrater kan orsaka högre irritabilitet hos män.

Denna studie fann att män ofta misstar sitt sug efter nyttiga kolhydrater (från potatis, ris, majs, squash etc.) med sug efter köttbaserat protein. ”Att äta protein när vi behöver kolhydrater kommer göra oss griniga, irritabla eller rastlösa.”

I linje med dessa studier fann man även att alkoholkonsumtion inledningsvis ökade serotoninnivåerna, men att kronisk konsumtion drastiskt minskade serotoninet. Detta kan orsaka deprimerade tillstånd, sug efter kolhydrater, sömnproblem och irritabilitet.

3. Ökning av stressnivåerna

För våra kroppar är stress synonymt med förändring, oavsett om den är bra eller dålig. En flytt, ett nytt jobb, en växande familj – alla dessa saker kan vara fantastiska och positiva förändringar. De kan dock skapa spänningar, vilket i sin tur leder till ångest eller irritabilitet.

4. Roll- och identitetsförändringar

Samhället håller på att förändras, men utbildningen och informationen vi för tillfället har om könsroller vi ”måste” uppfylla är förvirrande. I en miljö fylld med dubbelstandarder är det logiskt att det är svårt att agera och vara för personlig frihet.

5. Misslyckanden eller bristfällighet i kärlek

Irritabilitet kan öka när vi saknar en koppling till vår partner. Som vi vet är dessvärre stress, kommunikationsbrist, missförstånd och personlig smärta väldigt vanliga och till och med rutinmässiga i vissa förhållanden. Dessa kombinerade faktorer kan orsaka känslomässigt avstånd till våra partners.

Om du vill lära dig mer om detta ämne föreslår vi att du läser ”Irritable Male Syndrome” av Jed Diamond.

När vi stänger ett kapitel i våra liv är det slutet av en berättelse. När vi säger farväl skriver vi ett slut. När vi inte får avslut och inte går vidare från något, kommer det förfölja oss. Vi kommer fortsätta att upprepa samma sak tills vi lyckas sätta punkt vid slutet av meningen och trycka ”Enter”. Genom sorgeprocessen kan vi börja om på nytt blad.

Sorg definieras som en process av känslomässig anpassning efter en förlust av någon sort. En förlust betyder inte nödvändigtvis ett dödsfall. Det är sant att det är vad som starkas associeras med ordet i vårt kollektiva undermedvetna. Det kan dock även referera till separationer, nya jobb, en stor flytt…

Skeden i sorgeprocessen

De olika skedena i sorgeprocessen ser enligt Dr. E. Kübler-Ross ut som följer:

  • Förnekelse: den sörjande personen vägrar att acceptera förlusten. Han kan även befinna sig i ett chocktillstånd som hindrar honom från att slå ut på vägen han oundvikligen måste vandra.
  • Ilska: i detta skede uppvisar den sörjande personen frustration och ilska. Han kan rikta dessa känslor mot omständigheterna som orsakar denna förlust, mot sig själv, mot andra människor, etc.
  • Köpslående: inför denna förlust försöker han finna lösningar. I fallet med att förlora en närstående kan denna fas inkludera återvändo till aktiviteter han brukade göra i sällskap med den bortgångne personen.
Giftiga barn – vuxna är inte de enda 11 - Khởi Nghiệp Trẻ

  • Sorg: i detta skede upplever den sörjande personen sin förlust genom smärtan, och jobbar med sorgen som uppstår. Det är en fas när man drar sig tillbaka in i sig själv.
  • Acceptans: i detta skede blir personen medveten om förlusten och stunden denne befinner sig i. Han accepterar den och försöker anpassa sig till den nya situationen; han sätter de kvarvarande bitarna på plats.

Dessa skeden är inte samma för alla. De sker heller inte i en specifik ordning och varar inte i en specifik period. Detta är bara en lista för att hjälpa dig förstå processen. Det viktiga med denna lista är att veta att varje person kommer ha en egen attityd mot sin sorg.

Denna attityd kommer fastslå verktygen vi gör tillgängliga för honom och uppgifterna vi föreslår.

Utan ordentligt avslut tenderar alla processer att upprepa sig själva, bli stillastående eller återgå. Alla fel vi ser hos andra som vi ignorerat eller stängt ned utan att bearbeta tar oss i samma riktning. Vi måste uppleva smärtan av förlust. Vi måste se hur vi mår och vi måste extrahera energi från vår ilska för att acceptera sorg som en del av vilka vi är.

Om vi inte finner avslut sätter vi bara plåster på blödande sår. Vi täcker bara ytligt vad som sårar oss. Lindringen är temporär och varar bara tills vi stöter till något annat.

Jobba med smärta genom att avsäga dig lidande

I boken The Path of Tears av Jorge Bucay förklarar han följande:

”Lidande är att göra smärta kronisk. Det är att förvandla ett ögonblick till ett sätt att vara, det är att hålla fast vid minnet som får mig att gråta så att jag inte slutar gråta, så att jag inte glömmer det. Jag vill inte ge upp eller släppa taget om det trots att det åsamkar mig lidande. Vi har en mystisk lojalitet till de som är frånvarande.”

-Jorge Bucay-

Giftiga barn – vuxna är inte de enda 12 - Khởi Nghiệp Trẻ

Smärtan vi måste känna är en hälsosam känsla. Det är känslan av att såret läker. Den sammankopplar oss till våra inre jag och hjälper oss i sorgeprocessen. Den ger oss tid för oss själva, för bort oss och uppfyller ett behov.

Ingen känsla är dysfunktionell i rätt mängder. Det är därför förlust antyder sorg, smärta, avstånd, ilska, etc. Dessa är skeden, men om de varar längre än nödvändigt och gör det omöjligt att leva under längre perioder, är det dags att be om hjälp.

När sorg blir till depression, avstånd till personlig försummelse, ilska till orättfärdigad aggression eller smärta till ångest, då är något fel med sorgeprocessen. Vi är inte på den rätta vägen av tårar; vi måste be om hjälp.

Vilken roll har jag i sorgeprocessen?

”Sorgeprocessen låter dig finna en plats för dina närstående bland skatterna i ditt hjärta. Att sörja är att ömt minnas och känna att tiden ni spenderade tillsammans var en stor gåva. Det är att med hela sitt hjärta förstå att kärlek inte slutar vi döden.”

-Jorge Bucay-

Att veta varför ett skede tagit slut och leta efter något positivt att ta från det hjälper mig att känna mig själv bättre. Att förstå vad som gick fel, vad jag gjorde fel, hjälper mig att förstå hur jag kan bättre mig. Jag kan lära mig vad jag vill förändra, vad jag vill behålla eller vad jag kunde gjort bättre.

Giftiga barn – vuxna är inte de enda 13 - Khởi Nghiệp Trẻ

Sorgeprocessen tar mig till en speciell typ av slut. Det markerar slutet av en berättelse. Det är inte en passiv process, utan kräver känsla, handling, önskan och styrkan att fortsätta. Att skriva ett bra slut kräver personlig reflektion. Då kan vi påbörja ett nytt kapitel, med allt vi lärt oss och gillade i det förra.

Sann kärlek föds när själsfränder möts. Den säkras när två mogna och medvetna sinnen förenas i ömsesidig respekt, när de älskar varandra fritt och beslutar sig för att resa tillsammans. Därför ska du ha tillit och inte vara rädd. Så inte frön av tvivel och ovisshet i hjärtat. Sann kärlek består, det som är vackert kommer ta hand om sig självt och inte orsaka smärta.

Vi vet att många människor idag inte tror på kärlek eftersom de provat på den och upplevt stor besvikelse. De litar än mindre på ordet ”hållbarhet”. Hur kan vi uppnå det? Vi lever i en tidsålder av programmerad utdatering.

Allt måste ha ett utgångsdatum. Samtidigt målar filosofiska trender – såsom den från Zygmunt Bauman, fadern av flytande modernitet, eller den ständigt utmanande Slavoj Zizek, med sina hårda idéer om social besvikelse – upp en bild av en verklighet där inget består och det som blir upphöjt inte är särskilt positivt.

”Kärlek är inte att se på varandra. Det är att se tillsammans i samma riktning.”

-Antoine de Saint Exupéry-

Så vi finner oss själva i ett nu där de flesta känner sig socialt missnöjda och förändring står på dagordningen. Hur kan vi i denna miljö lita på att varaktiga dimensioner fortfarande existerar? Hur kan vi tro på stabila känslor, på evig kärlek, på förhållanden som aldrig kastar in handduken och att sann kärlek består?

Sir Francis Bacon sade att människor är villiga att tro på det som vi vill tro är sant. Så för att bygga något sant – ett lyckligt, tillfredsställande och långvarigt förhållande – måste vi inte bara lita på kärlek, utan tro på den. Vi måste investera vår tid, ansträngning och tillgivenhet i denna speciella och älskade person.

Vad vi älskar tar vi hand om, och vad vi tar hand om har mycket högre chans att bestå.

Giftiga barn – vuxna är inte de enda 14 - Khởi Nghiệp Trẻ

Sann kärlek består i tider av kris

Kärlek i tider av kris är inte lätt. Det är heller inte lätt under ekonomiska svårigheter. Millenniegenerationen har till exempel inte resurserna för att vara självständiga. De kan inte bygga en stabil grund på vilken de skapar ett förhållande med rimliga förväntningar på framtiden.

Det är inte lätt för de arbetslösa som hamnar i en period av kris. Arbetslöshet kan vara ett tillstånd av ovisshet och ångest som påverkar personers egenvärde. Deras livsplaner attackeras direkt och påverkar negativt deras personliga utveckling. Alla dessa saker påverkar nyanserna på duken som är ett kärleksförhållande.

Sann kärlek består och vet hur man skickligt tar sig framåt på linan. Vi vet att livet inte är lätt, men tuff, 24 karats kärlek vet hur man bibehåller balans inför motgångar. Den bibehålls under den inledande krisen, och framförallt vid de interna.

Sann kärlek ger inte upp ens under de stunder när du tvivlar på dig själv, förlorar hoppet, tappar självkänslan och dina övertygelser får sig en törn.

En bra partner, en medveten älskare och en exceptionell person vet hur man är vårt centrum, vår aftonstjärna, den starkast lysande på natthimlen, som leder oss hem.

De flesta av oss kan erkänna att vi inte bryr oss om neurovetenskapens förklaring av kärlek. Den är helt enkelt resultatet av tre ingredienser: dopamin, oxytocin och norepinefrin. Vi bryr oss inte eftersom den neurobiologiska verkligheten inte befläckar kärlekens magi eller hur man älskar, inte ens lite.

Giftiga barn – vuxna är inte de enda 15 - Khởi Nghiệp Trẻ

Sann kärlek: oväntad tur som måste värderas

Stephen Hawking sade en gång att kärlek är mycket mer komplicerat än fysik. Han sade att vi ibland spenderar så mycket tid på att titta upp i skyn att vi glömmer att de viktigaste sakerna finns här på Jorden.

Av olika anledningar försummar vi kärlek trots att vi vet att känslorna är verkliga och att vi är med rätt person. Anledningarna till att vi beter oss på detta sätt är komplexa, varierade och ibland oförståeliga.

”Kärlek handlar inte bara om åtrå, utan framförallt om förståelse.”

Francoise Sagan

Kärlek är konstig, det råder det ingen tvekan om. Men som Haruki Murakami säger i Blind Willow, Sleeping Woman dyker den endast upp då och då. Att hitta någon som exakt förstår vårt humör, någon som vi kan kommunicera perfekt med… det är oväntad tur som alla inte får uppleva.

Så om vi råkar på denna fantastiska chans, varför nyttjar vi den inte till max? Varför sätter vi inte fötterna stabilt på marken, centrerar våra hjärtan och lyfter våra sinnen till en nivå där mognad och ansvar regerar?

Det är definitivt värt det. Den som såg oss när vi var osynliga för alla andra förtjänar allt. Personen som vill vara med dig utan att behöva dig kommer ta hand om dig som du förtjänar. Det kommer även vara en långsam låga, tålmodig men levande, som låter tid och lycka smida en bestående kärlek.

Giftiga barn – vuxna är inte de enda 16 - Khởi Nghiệp Trẻ

Khởi Nghiệp Kinh Doanh | Startup Việt Nam | Khởi Nghiệp Tin Gọn | Quốc Gia Khởi Nghiệp
To Top

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra