fbpx

Hành động của con người…

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra

“Hành động của con người đều xuất phát từ lợi ích của bản thân mình. Ngay cả khi chúng ta giúp đỡ người khác …. Cũng chỉ vì chúng ta muốn có cảm giác hài lòng khi mang lại hạnh phúc cho người khác.”

Comments are closed.

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra