Status

Hành động của con người…

“Hành động của con người đều xuất phát từ lợi ích của bản thân mình. Ngay cả khi chúng ta giúp đỡ người khác …. Cũng chỉ vì chúng ta muốn có cảm giác hài lòng khi mang lại hạnh phúc cho người khác.”

Hành động của con người…
Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

To Top