Status

Hạnh phúc xung quanh ta

Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ.

Hạnh phúc xung quanh ta
Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

To Top