Hình ảnh

Hoàn hảo…

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra

Một khi bạn đã chấp nhận sự hoàn hảo là mục tiêu hướng tới, thì vấp ngã không phải việc quá khó để kiểm soát. Mỗi bước đi sai lầm vẫn là một bước đi, thêm một bài học để ghi nhớ thêm cơ hội để lần sau làm tốt hơn…

384655_572710612769014_1582388717_n

Khởi Nghiệp Kinh Doanh | Startup Việt Nam | Khởi Nghiệp Tin Gọn | Quốc Gia Khởi Nghiệp
To Top