Hình ảnh

Hoàn hảo…

Một khi bạn đã chấp nhận sự hoàn hảo là mục tiêu hướng tới, thì vấp ngã không phải việc quá khó để kiểm soát. Mỗi bước đi sai lầm vẫn là một bước đi, thêm một bài học để ghi nhớ thêm cơ hội để lần sau làm tốt hơn…

384655_572710612769014_1582388717_n

Hoàn hảo…
Đánh giá bài viết
Khởi nghiệp trẻ - cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim
To Top