Hơn 3.000 ATM tại Thái Lan phải đóng cửa vì lo bị hack

To Top