fbpx

[Infographic] 6 giai đoạn gọi vốn khởi nghiệp như thế nào?

Hầu hết các doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) đều phải trải qua quá trình gọi vốn (funding) từ nhà đầu tư để phát triển sản phẩm. Quá trình gọi vốn thường diễn ra qua nhiều vòng khác nhau và trước mỗi vòng cấp vốn, giá trị doanh nghiệp sẽ được định giá lại.

[Infographic] 6 giai đoạn gọi vốn khởi nghiệp như thế nào? 1 - Khởi Nghiệp Trẻ

Comments are closed.

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra