Khởi Nghiệp Kinh Doanh | Startup Việt Nam | Khởi Nghiệp Tin Gọn | Quốc Gia Khởi Nghiệp
Quản trị

[Infographic] Trang phục thế nào khi gặp đối tác kinh doanh?

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra

Trong vấn đề kinh doanh, ngoại hình, ngôn ngữ cử chỉ, thái độ và cách ăn mặc của bạn chính là những yếu tố tạo nên ấn tượng ban đầu. Do đó, hãy làm cho tốt bởi “bạn không có cơ hội thứ 2 để tạo ấn tượng tốt đẹp ban đầu”.  

[Infographic] Trang phục thế nào khi gặp đối tác kinh doanh? 1 - Khởi Nghiệp Trẻ

Nguồn Tri thức trẻ/ Cafebiz

To Top