Khởi Nghiệp Kinh Doanh | Startup Việt Nam | Khởi Nghiệp Tin Gọn | Quốc Gia Khởi Nghiệp
Công nghệ

[Infographic] Trình duyệt di động được sử dụng nhiều nhất?

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra

Hiện nay, các trình duyệt di động đang ngày một phát triển nhằm đáp ứng các nhu cầu của người dùng. Thế nhưng tuỳ vào thói quen của người dùng tại mỗi quốc gia mà trình duyệt được lựa chọn cũng có sự khác biệt. Đối với người dùng trong nước, trình duyệt mặc định của Android có lẽ được yêu thích hơn cả.

[Infographic] Trình duyệt di động được sử dụng nhiều nhất? 1 - Khởi Nghiệp Trẻ

To Top