Đời sống

[Infographics] Thói quen uống cà phê tốn của bạn bao nhiêu tiền?

Uống cà phê là một thói quen khá xa xỉ. Nếu bạn đang muốn tiết kiệm tiền thì có lẽ đã đến lúc suy nghĩ lại về thức uống khởi động ngày mới này.

[Infographics] Thói quen uống cà phê tốn của bạn bao nhiêu tiền 2

Khởi Nghiệp Kinh Doanh | Startup Việt Nam | Khởi Nghiệp Tin Gọn | Quốc Gia Khởi Nghiệp
To Top