Doanh nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long phần lớn có quy mô nhỏ và vừa, hoạt động manh mún.  

Xem nhiều

To Top