Khởi Nghiệp Kinh Doanh | Startup Việt Nam | Khởi Nghiệp Tin Gọn | Quốc Gia Khởi Nghiệp
Pháp lý

Kinh doanh Bán hàng online trên Facebook – Cần chú ý gì?

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra

Với sự phá triển mạnh mẽ, Facebook trở thành một mạng xã hội không thể thiếu với nhiều người sử dụng internet. Vì thế, ngày càng nhiều người mua hàng từ người bán thông qua các trang web thương mại điện tử, hay các mạng xã hội như Facebook. Trên Facebook, người bán chủ yếu dùng trang của mình để quảng bá, rao hàng, và người mua sẽ liên hệ với những người bán này để tiến tới các thỏa thuận tiếp theo.

Kinh doanh Bán hàng online trên Facebook - Cần chú ý gì? 1 - Khởi Nghiệp Trẻ

Đây được gọi nôm na là “bán hàng trên Facebook”. Ngoài những quy định pháp luật chung cho việc bán hàng, việc bán hàng trên Facebook cũng phải tuân theo một số quy định riêng cho hình thức của mình. Sau đây là những điểm chú ý mà người mua và người bán hàng trên Facebook và các mạng xã hội khác cần biết:

Kinh doanh Bán hàng online trên Facebook - Cần chú ý gì? 2 - Khởi Nghiệp Trẻ
Kinh doanh Bán hàng online trên Facebook - Cần chú ý gì? 3 - Khởi Nghiệp Trẻ
Kinh doanh Bán hàng online trên Facebook - Cần chú ý gì? 4 - Khởi Nghiệp Trẻ

Kinh doanh Bán hàng online trên Facebook - Cần chú ý gì? 5 - Khởi Nghiệp Trẻ

To Top