Status

Lời khuyên doanh nhân Việt Nam

Câu hỏi: Nếu có thể khuyên doanh nhân Việt Nam, ông sẽ nói với họ điều gì?

Trả lời: Đừng cố tạo sản phẩm Việt Nam trên nền tảng của Mỹ, mà hãy đưa ra ý tưởng Việt Nam để những doanh nhân ở Mỹ muốn bắt chước.

(Nguồn: Forbest Việt Nam, Tháng 09/2013 – ông Guy Kawasaki, một trong những chuyên gia tiếp thị có ảnh hưởng lớn tại Mỹ và toàn cầu)

Khởi Nghiệp Kinh Doanh | Startup Việt Nam | Khởi Nghiệp Tin Gọn | Quốc Gia Khởi Nghiệp
To Top

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra