Du lịch

[Music Clip] Lady Gaga – Applause (Official)


Lady Gaga performing Applause. © 2013 Interscope
Directors: Inez and Vinoodh
Producer: Gabe Hill
Production Company: GE Projects and theCollectiveShift
Source: Youtube

[Music Clip] Lady Gaga – Applause (Official)
Đánh giá bài viết
Khởi nghiệp trẻ - cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim
To Top