Năm 2017: Nguyên Tổng giám đốc VTC bỏ tiền tỷ tài trợ cho 5 dự án startup

To Top