Hình ảnh

Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó

Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, đó mới chính là lỗi của bạn.

ngheo-kho

Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó
4 (80%) 8 đánh giá
Khởi nghiệp trẻ - cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim
To Top