Status

Nếu tiền bạc điều khiển ta…

“Nếu ta điều khiển được tiền bạc, ta là người tự do và giàu có. Nếu tiền bạc điều khiển ta, ta thực sự là kẻ bần cùng” – Edmund Burke

Nếu tiền bạc điều khiển ta…
Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

To Top