fbpx

Nếu tiền bạc điều khiển ta…

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra

“Nếu ta điều khiển được tiền bạc, ta là người tự do và giàu có. Nếu tiền bạc điều khiển ta, ta thực sự là kẻ bần cùng” – Edmund Burke

Comments are closed.

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra