Ông Nguyễn Hữu Thái Hoà: Khởi nghiệp giờ làm ít, “chém gió” nhiều!

To Top