Khởi Nghiệp Kinh Doanh | Startup Việt Nam | Khởi Nghiệp Tin Gọn | Quốc Gia Khởi Nghiệp
Luật Doanh nghiệp

Phạt 60 triệu nếu hoạt động DV việc làm không phép

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra

Đây là một nội dung trong Nghị định 88/2015/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành. Theo đó, các hành vi dịch vụ việc làm không có giấy phép hoặc hết hạn giấy phép nhưng không đăng ký lại sẽ chịu mức phạt tiền theo hướng tăng nặng. Quy định có hiệu lực từ ngày 25/11.

Nhiều hành vi vi phạm về dịch vụ việc làm được điều chỉnh theo hướng tăng mức phạt tiền.

Nhiều hành vi vi phạm về dịch vụ việc làm được điều chỉnh theo hướng tăng mức phạt tiền.

Nghị định 88/2015/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Quy định các vi phạm quy định về dịch vụ việc làm

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 -1.000.000 đồng đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm có hành vi thông báo hoạt động dịch vụ việc làm không theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 1.000.000 – 3.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm có hành vi thu phí dịch vụ việc làm vượt quá mức quy định. Đồng thời, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm phải trả lại cho người lao động khoản phí dịch vụ việc làm đã thu cao hơn mức quy định đối với hành vi vi phạm.

Phạt tiền từ 5.000.000 – 10.000.000 đồng đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm có hành vi thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn về vị trí việc làm.

Phạt tiền từ 45.000.000 – 60.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động dịch vụ việc làm mà không có Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc sử dụng Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm hết hạn. Doanh nghiệp phải trả lại cho người lao động khoản phí dịch vụ việc làm đã thu đối với hành vi vi phạm quy định.

Các hành vi vi phạm về tuyển, quản lý lao động.

Phạt tiền từ 1.000.000 – 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây:

Không thông báo công khai về nhu cầu tuyển lao động hoặc thông báo ít hơn 5 ngày làm việc trước khi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động hoặc thông báo không đảm bảo các nội dung cơ bản theo quy định pháp luật;

Không thông báo công khai kết quả tuyển lao động hoặc thông báo sau 5 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả tuyển lao động.

Phạt tiền từ 1.000.000 – 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

Thu tiền của người lao động tham gia tuyển lao động. Người sử dụng lao động phải hoàn trả người lao động khoản tiền đã thu đối với hành vi vi phạm

Không lập sổ quản lý lao động; lập sổ quản lý lao động không đúng thời hạn, không đảm bảo các nội dung cơ bản theo quy định pháp luật; không ghi chép, nhập đầy đủ thông tin về người lao động vào sổ quản lý lao động khi hợp đồng lao động có hiệu lực; không cập nhật thông tin khi có sự thay đổi vào sổ quản lý lao động.

Phạt tiền từ 5.000.000 -10.000.000 đồng đối với hành vi phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động.

Hoàng Mạnh – Theo Dân trí

To Top