Quân đội rèn luyện những phẩm chất cần thiết cho một nhà khởi nghiệp – Ảnh: AFP

To Top