Quốc hội sẽ thảo luận về dự Luật sửa đổi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. Ảnh: Giang Huy

To Top