Status

Quyết định bắt đầu lại

“Dù bị chối bỏ, nhưng tôi vẫn yêu công việc. Và tôi quyết định bắt đầu lại từ đầu… Gánh nặng của sự thành công được thay thế bằng sự nhẹ nhõm khi được làm lại từ đầu, dù chưa có gì là chắc chắn.” – Steve Jobs

Quyết định bắt đầu lại
Đánh giá bài viết
Khởi nghiệp trẻ - cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim

Xem nhiều

To Top