Status

Quyết định bắt đầu lại

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra

“Dù bị chối bỏ, nhưng tôi vẫn yêu công việc. Và tôi quyết định bắt đầu lại từ đầu… Gánh nặng của sự thành công được thay thế bằng sự nhẹ nhõm khi được làm lại từ đầu, dù chưa có gì là chắc chắn.” – Steve Jobs

Khởi Nghiệp Kinh Doanh | Startup Việt Nam | Khởi Nghiệp Tin Gọn | Quốc Gia Khởi Nghiệp
To Top