fbpx

Rút kinh nghiệm…

Rút kinh nghiệm từ thành công là quan trọng nhưng học hỏi từ thất bại lại là yếu tố quan trọng quyết định thành công – Jason Platnick

Comments are closed.

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra