Bà Lê Thị Hồng Nhi, Trưởng phòng Quan hệ cộng đồng, Microsoft Việt Nam chia sẻ về những thông tin của Dự án.

To Top