Browsing: agency

Marketing - Brands Hãy nghĩ đúng, làm đúng khi làm marketing

Hãy nghĩ đúng, làm đúng khi làm marketing

Là một marketers, bạn có rất nhiều trách nhiệm với công việc của mình. Bạn phải cam kết về hiệu quả của quảng cáo, bạn phải chịu trách nhiệm về số lượng thông tin khách hàng thu thập được, số lượng khách hàng mang về cho team sales và thậm chí kể cả doanh thu của toàn công ty.