Browsing: ảnh hưởng của mạng xã hội

Kiến thức Facebook đã vượt tầm kiểm soát? 1 - Khởi Nghiệp Trẻ

Facebook đã vượt tầm kiểm soát?

Hôm 25/9, tờ Los Angeles Times đã đăng tải một bài bình luận cho rằng Mark Zuckerberg đã xây dựng Facebook thành “một con vật kếch xù” mà không biết sức mạnh của nó đã vượt tầm kiểm soát.